Motiverande kostsamtal

För dig som verkligen vill förändra din kost! 
Coachande kostrådgivning som fokuserar inte bara på vad du ska äta, utan också hur och varför du äter som du gör just nu, hur du önskar att det var, och hur du ska komma dit. Tillsammans rör oss från idé till motivation till aktion och kommer fram till en kostplan som fungerar för dig. Vi jobbar inte med dieter eller pekpinnar. Istället utgår vi ifrån dig, dina behov och ditt mål. Recept och inspiration ingår, om du skulle behöva det.

Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt och använder oss av MI metoden (motivational interviewing), vilket är en erkänd och evidensbaserad metod med fina resultat.

För bäst resultat rekommenderar vi 3-5 samtal. Ibland behövs det mer, ibland mindre.

Maria Troive Lindell

Näringsterapeut, Coach (MI, NLP)

08-550 807 88