Om oss

Om Levfrisk

Levfrisk arbetar med integrativ medicin. I praktiken innebär det att vi har kompetens inom såväl västerländsk skolmedicin som alternativa metoder, som t.ex. funktionsmedicin, näringsterapi, fytoterapi samt massageterapi.

Vi som arbetar här är funktionsmedicinare och medlemmar i svenska naturläkarförbundet (SNLF), näringsterapeuter, massageterapeuter, en fytoterapeut, en naprapat, samt en sjuksköterska.

Vi samarbetar med tandläkare och andra terapeuter vid behov.

Vårt arbete går ut på att sammanväva holistiska tankegångar med vetenskap och på det viset har vi arbetat sedan starten 1976. Vi arbetar med att behandla hela människan och att göra det utifrån varje enskild individs särskilda behov. Vi är alla unika och har alla olika förutsättningar för hur just vårt liv ska bli allt som vi vill att det ska vara.

Oavsett om du vill påverka och förbättra din hälsa rent allmänt, bli av med eller lära dig hantera dina symtom eller göra en förändring av din livsstil så finns vi där för dig. Ibland räcker det med små förändringar för att uppnå målet, ibland tar det längre tid och kräver större förändringar.

Belöningen av den förändring Du gör brukar vara mödan värd!

”Den som är frisk har många mål, den som är sjuk har bara ett”

GDPR – Dataskyddsförordningen –

Vår nya policy om personuppgiftshantering 

I samband med införandet av den nya Dataskyddsförordningen har vi som företag uppdaterat och anpassat vår policy gällande personuppgiftshantering.

Vår nya policy gäller från och med den 25 maj 2018

 1. Insamling av information: Den information vi samlar in är de uppgifter om dig och ditt företag som du själv lämnar i samband med kontakt med oss, det vill säga: namn, adress, e-post-adress, telefonnummer och person/organisationsnummer. Vi för journalanteckningar, som hanteras med sekretess, för aktiva klienter. 

2. Användande av information: Vi använder den insamlade informationen för att kunna utföra vårt uppdrag gentemot dig som klient både vad gäller administrativa och praktiska spörsmål och för att vi ska kunna kommunicera med varandra. 

3. Utskick från oss: Vid utskick till dig används de kontaktuppgifter som du har lämnat till oss. Utskick skickar vi till de som så önskar och de kan innehålla information om vår verksamhet, nyheter, regler, villkor och förmåner. Om du har meddelat att du inte vill fortsätta att få information respekterar vi detta.

 4. Samarbeten med tredje part: Vi samarbetar med företag, organisationer och myndigheter som hjälper oss med att tillhandahålla produkter och tjänster för att förenkla samt förbättra våra erbjudanden. Ingen av dessa parter får egen tillgång till vårt klient register. På våra samarbetspartners ställer vi krav på att de har en egen strikt policy för hur de hanterar kund- och personuppgifter och att de följer GDPR. 

5. Lagring av uppgifter: Vi lagrar de personuppgifter du lämnar när du blir klient hos oss i en period om maximalt tre år efter avslutad klient relation. Undantag görs i de fall där en lag kräver att informationen sparas längre, exempelvis vad gäller bokföringslagen. 

6. Utdrag ur register: Du har rätt till att få tillgång till den information om dig som vi har sparad. Kontakta oss för att få ta del av denna.

Södertälje 2018-05-16

Marianne Granberg

VD, Levfrisk i Norden AB