Skolmedicinska analyser

Skolmedicinska analyser

I samarbete med

Karolinska Universitetslaboratoriet och Unilabs

Klinisk kemi, Klinisk immunologi/transfusionsmedicin, Klinisk mikrobiologi 

Grundstatus 

Blodprov – med 21 olika värden för bl.a. lever, njurar, blodfetter, CRP och andra skolmedicinska analyser.