Skolmedicinska analyser

Skolmedicinska analyser

I samarbete med

Karolinska Universitetslaboratoriet och Unilabs

Klinisk kemi, Klinisk immunologi/transfusionsmedicin, Klinisk mikrobiologi