Födoämnesallergi

ImuPro – Analys av födoämnesallergi

Imupro är en analys som undersöker eventuell IgG-medierad intolerans mot födoämnen, även kallad fördröjd allergi typ III. I analysen tas hänsyn till IgG1-IgG3 samt totalt IgG. ImuPro-analyser har genomförts i mer än tolv år och och totalt sett har man analyserat långt fler än 100 000 blodprov.

Analysen används av läkare i exempelvis Frankrike, Tyskland och England när det som anses vara klassisk skolmedicin inte är tillräckligt. ImuPro eller andra IgG-analyser ses då som ett  alternativ och komplement.

En film om jämförelsen mellan allergi typ I och allergi typ III

En film om vad typ III allergi är och hur analysen går till

Själva analysen av blodprovet utförs på CTL Ortholabor i Tyskland i enlighet med ISO 9001:2008. Analysen bygger på den CE-certifierade ELISA-metoden som är en stabil och välrenommerad analysmetod. För att säkerställa en hög kvalitet och en hög reproducerbarhet genomförs kontinuerligt en mängd så kallade blindade dubbeltester. Det innebär att man skickar samma blod under två olika namn och jämför resultatet.
Den vetenskapliga bakgrunden till ImuPro baseras på en mängd olika studier om IgG-antikropparnas betydelse vid olika sjukdomstillstånd och för inflammation. 

ImuPro – olika alternativa storlekar på analyser

Alla födoämnen som analyseras i respektive test finns beskrivet under varje enskild analys och där finner du även ett exempel på hur en resultatsammanställning ser ut.

ImuPro Screen + analyserar 44 av de vanligast förekommande födoämnena såsom mjölk och mjölkprodukter, sädesslag och ägg. Du får med en utförlig rapport med ett lättöverskådligt resultat. Nutritionsguide medföljer inte. Går att utföra med både venöst och kapillärt blodprov.

ImuPro Basic analyserar 90 av de vanligast förekommande födoämnena såsom kött, grönsaker, frukt, sädesslag, mjölkprodukter och ägg. Utöver en utförlig rapport med ett lättöverskådligt och detaljerat resultat får du även med din personliga nutritionsguide med rekommendationer för din 4-dagars rotationsdiet. Går att utföra med både venöst och kapillärt blodprov.

ImuPro Complete analyserar 270 födoämnen och tillsatser (inklusive de 90 som ingår i ImuPro Basic). Förutom de vanliga formerna av kött, fisk, grönsaker, frukt, spannmål och mjölk samt alternativ till dem, analyseras ett stort antal kryddor, förtjocknings- och konserveringsmedel samt drycker såsom te, kaffe och vin. Utöver detta undersöks också förekomst av IgG-antikroppar mot jästsvampen candida albicans. Du kan anpassa din diet väldigt selektivt efter ditt analysresultat och det innebär att har flera alternativ till din 4-dagars rotationsdiet. 

Till ImuPro Complete medföljer en utförlig rapport med ett lättöverskådligt och detaljerat resultat. Du får även med din personliga nutrtionsguide vilken hjälper dig att anpassa din diet efter resultatet och som innehåller rekommendationer för din 4-dagars rotationsdiet, samt en receptbok som är anpassad efter ditt resultat. Går endast att utföre med ett venöst blodprov. Citat hämtat från “Läkemedelsboken” av Läkemedelsverket 

  ”IgG bundet till lösligt antigen bildar immun­komplex som aktiverar komplement. Deponering av immunkomplex i vävnad ger inflammation och kan ge vävnadsskada.”