Melisa – metallallergi

MELISA®

MELISA-test används på många platser världen över av både tandläkare och läkare för att fastställa eventuella överkänsligheter mot tandfyllningar (som amalgam) eller implantat i kroppen (som inopererade metallskruvar/plattor). Testerna kan även användas för andra områden.

Vi exponeras för metaller i olika hög grad på olika sätt. För en del människor innebär arbetsplatsen en risk och för somliga kanske livsstilen gör att man utsätts för något man egentligen är överkänslig mot.