Tarmfloreanalys

Stool Flora Scan 

Stool Flora Scan och Stool Flora Scan+ är våra mest avancerade analyser av tarm och tarmflora. Båda testen är till för att vidare utreda symptom och problem som har sitt ursprung i tarmarna. Exempelvis vid problem med födoämnesintoleranser, som orsakas eller förstärkas av skador eller störningar på tarmslemhinnan, kan det vara lämpligt att genomföra en fördjupad analys. Med stool flora scan analyseras följande i tarmarna:

  • bakterier
  • svampar
  • parasiter
  • ph
  • matsmältning

Testet görs genom tre avföringsprover som analyseras. Provtagningen är mycket enkel och kan lätt utföras i hemmet av dig själv.

Stool Flora Scan Plus (SFS+)

Utöver det som ingår i SFS analyseras bland annat tarmpermeabilitet (genomsläpplighet), inflammatoriska och immunologiska parametrar och bukspottkörtelenzym. Följande parametrar läggs till i SFS+:

  • Pancreas elastas
  • IgA i sekret
  • Calprotectin
  • alfa-1-antitrypsin
  • Hemoglobin /Haptoglobin

Testet görs genom tre avföringsprover som analyseras. Provtagningen är mycket enkel och kan lätt utföras i hemmet av dig själv.

Mykologi

Avföringsanalys, utredning överväxt av svampar i tarmen

Parasitologi


Avföringsanalys. I samband med att vi reser allt mer blir även parasitinfektioner vanligare. Med parasitologi analyseras förekomst av ett flertal parasiter i tarmarna.