Naprapati

Naprapati

Naprapaten jobbar med helheten – manuell behandling, träning, identifiering av bakomliggande problematik och hur du själv ska kunna förebygga dina besvär. Naprapati är en bred behandlingsform som kan hjälpa människor med varierande besvär. Bland våra patienter finns såväl yngre som äldre och allt från elitidrottare till mindre fysiskt aktiva människor med akuta, subakuta och kroniska besvär. En helhetssyn, där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i naprapatin. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, som massage och stretching. Vi har dessutom tillgång till laser och kinesiologitejp. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om ergonomi. Målet med behandlingen är förutom minskad smärta, att skapa balans mellan rörlighet och stabilitet för att optimera funktion.

Mathias Bourdin

Leg Naprapat

0702 98 95 59