Samtalsterapi

Samtalsterapi

Den samtalsterapiform vi använder oss av kallas för psykosyntes. Psykosyntesen har en helhetssyn på människan och där alla delar i en människa samverkar som känslor, intellekt, kropp och själ. Man lägger stor vikt till det friska i människan och det är viktigt att öka självinsikt och medvedenhet om livsmönster för att kunna förändra till det bättre.

Du kan komma till oss när du har en känsla av otillräcklighet eller problem på jobbet. Du kanske lever i en destruktiv relation. Du kanske känner dig rastlös, utmattad eller kanske du har en känsla av att du inte styr ditt liv. Du är välkommen och vi lovar att hjälpa dig efter bästa förmåga.