Hårmineralanalys

Hårmineralanalys

Vad exakt är då en Hårmineralanalys?
Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp. I de flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa mineraler som finns i kroppsvävnaden.


Resultatet från en hårmineralanalys ger en klar bild av din invärtes miljö. Med hjälp av denna information kan en stor mängd av metabolismens (omsättningen i kroppen) olika händelser tydas.
Inte bara kan din näringsmässiga status överblickas, utan du kan också lära dig mycket mer om hur pass effektivt din kropp arbetar.
Vi klipper ditt hår på ett par ställen inne vid skalpen och skickar detta till Trace Elements Inc, ett laboratiorium i USA med lång erfarenhet av hårmineralanalyser.


Resultatet från deras analys, blir en personlig rapport till dig, som vi hjälper dig att gå igenom.