ImuPro – Analys av födoämnesallergi

Imupro är en analys som undersöker eventuell IgG-medierad intolerans mot födoämnen, även kallad fördröjd allergi typ III. I analysen tas hänsyn till IgG1-IgG3 samt totalt IgG. ImuPro-analyser har genomförts i mer än tolv år och och totalt sett har man analyserat långt fler än 100 000 blodprov.

Analysen används av läkare i exempelvis Frankrike, Tyskland och England när det som anses vara klassisk skolmedicin inte är tillräckligt. ImuPro eller andra IgG-analyser ses då som ett  alternativ och komplement.

En film om jämförelsen mellan allergi typ I och allergi typ III

En film om vad typ III allergi är och hur analysen går till

 

Själva analysen av blodprovet utförs på CTL Ortholabor i Tyskland i enlighet med ISO 9001:2008. Analysen bygger på den CE-certifierade ELISA-metoden som är en stabil och välrenommerad analysmetod. För att säkerställa en hög kvalitet och en hög reproducerbarhet genomförs kontinuerligt en mängd så kallade blindade dubbeltester. Det innebär att man skickar samma blod under två olika namn och jämför resultatet.
Den vetenskapliga bakgrunden till ImuPro baseras på en mängd olika studier om IgG-antikropparnas betydelse vid olika sjukdomstillstånd och för inflammation. 

ImuPro PreScreen ger en indikation på om du har födoämnesintolerans och svar på om du har reaktioner mot olika grupper av födoämnen. Däremot får du inte några svar på eventuella reaktioner mot enskilda födoämnen och analysen räcker inte som underlag för att ändra din diet. Om du inom några veckor skulle vilja genomföra en mer omfattande analys är det möjligt att uppgradera till ImuPro100, ImuPro200 och ImuPro300 med samma blodprov.

ImuPro100 testar 90 av de vanligast förekommande födoämnena. Du får en sammanställning över mätresultaten för varje enskilt födoämne. Dessutom ett kompendium som utförligt beskriver analysresultatet och som går igenom hur du med hjälp av våra rekommendationer kan få till en lyckosam förändring av din diet. Det medföljer även generella råd och tips om födämnesintolerans. Om du inom några veckor skulle vilja genomföra ett mer omfattande test är det möjligt att uppgradera till ImuPro200 och ImuPro300 med samma blodprov.

ImuPro200 testar 180 födoämnen, inklusive de som ingår i ImuPro100. I detta test är det särskilt fokus på födoämnen som utgör ett alternativ till livsmedel som ofta orsakar intolerans; glutenfria alternativ till spannmål, alternativ till mejeriprodukter, hönsägg, många fiskarter, vilt, grönsaker och frukter.

Du får en sammanställning över mätresultaten för varje enskilt födoämne. Dessutom ett kompendium som utförligt beskriver testresultatet och som går igenom hur du med hjälp av våra rekommendationer kan få till en lyckosam förändring av din diet. Du får även en personlig receptsamling som är baserad på ditt resultat och som ska underlätta för dig att skapa din nya diet, samt generella tips och råd.

Om du inom några veckor skulle vilja genomföra ett mer omfattande test är det möjligt att uppgradera till ImuPro300 med samma blodprov.

ImuPro300 testar 270 födoämnen och tillsatser och är marknadens mest omfattande test. Här ingår även de 180 födoämnena från ImuPro100 och ImuPro200.

Förutom de vanliga formerna av kött, fisk, grönsaker, frukt, spannmål och mjölk samt alternativ till dem, finner du i detta test även regionspecifika födoämnen. Dessutom analyseras ett stort antal kryddor, förtjocknings- och konserveringsmedel samt drycker såsom te, kaffe och vin. Utöver detta undersöks också förekomst av IgG-antikroppar mot jästsvampen candida albicans vilken kan vara en orsak till födoämnesintolerans.

Förutom själva sammanställningen över mätresultaten får du tre olika kompendium:

  • en detaljerad beskrivning av ditt testresultat
  • en omfattande patienthandbok som innehåller fakta, goda råd samt även en beskrivning över samtliga födoämnen som ingår i testet
  • en personlig receptsamling som är baserad på ditt resultat och som ska underlätta för dig att skapa din nya diet

Citat hämtat från “Läkemedelsboken” av Läkemedelsverket 

  "IgG bundet till lösligt antigen bildar immun­komplex som aktiverar komplement. Deponering av immunkomplex i vävnad ger inflammation och kan ge vävnadsskada."