Analyser

 

Födoämnesallergi

ImuPro – Analys av födoämnesallergi

Imupro är en analys som undersöker eventuell IgG-medierad intolerans mot födoämnen, även kallad fördröjd allergi typ III. I analysen tas hänsyn till IgG1-IgG3 samt totalt IgG. ImuPro-analyser har genomförts i mer än tolv år och och totalt sett har man analyserat långt fler än 100 000 blodprov.

Analysen används av läkare i exempelvis Frankrike, Tyskland och England när det som anses vara klassisk skolmedicin inte är tillräckligt. ImuPro eller andra IgG-analyser ses då som ett  alternativ och komplement.

En film om jämförelsen mellan allergi typ I och allergi typ III

En film om vad typ III allergi är och hur analysen går till

 
Själva analysen av blodprovet utförs på CTL Ortholabor i Tyskland i enlighet med ISO 9001:2008. Analysen bygger på den CE-certifierade ELISA-metoden som är en stabil och välrenommerad analysmetod. För att säkerställa en hög kvalitet och en hög reproducerbarhet genomförs kontinuerligt en mängd så kallade blindade dubbeltester. Det innebär att man skickar samma blod under två olika namn och jämför resultatet.

Den vetenskapliga bakgrunden till ImuPro baseras på en mängd olika studier om IgG-antikropparnas betydelse vid olika sjukdomstillstånd och för inflammation. 

ImuPro PreScreen ger en indikation på om du har födoämnesintolerans och svar på om du har reaktioner mot olika grupper av födoämnen. Däremot får du inte några svar på eventuella reaktioner mot enskilda födoämnen och analysen räcker inte som underlag för att ändra din diet. Om du inom några veckor skulle vilja genomföra en mer omfattande analys är det möjligt att uppgradera till ImuPro100, ImuPro200 och ImuPro300 med samma blodprov.

ImuPro100 testar 90 av de vanligast förekommande födoämnena. Du får en sammanställning över mätresultaten för varje enskilt födoämne. Dessutom ett kompendium som utförligt beskriver analysresultatet och som går igenom hur du med hjälp av våra rekommendationer kan få till en lyckosam förändring av din diet. Det medföljer även generella råd och tips om födämnesintolerans. Om du inom några veckor skulle vilja genomföra ett mer omfattande test är det möjligt att uppgradera till ImuPro200 och ImuPro300 med samma blodprov.

ImuPro200 testar 180 födoämnen, inklusive de som ingår i ImuPro100. I detta test är det särskilt fokus på födoämnen som utgör ett alternativ till livsmedel som ofta orsakar intolerans; glutenfria alternativ till spannmål, alternativ till mejeriprodukter, hönsägg, många fiskarter, vilt, grönsaker och frukter.

Du får en sammanställning över mätresultaten för varje enskilt födoämne. Dessutom ett kompendium som utförligt beskriver testresultatet och som går igenom hur du med hjälp av våra rekommendationer kan få till en lyckosam förändring av din diet. Du får även en personlig receptsamling som är baserad på ditt resultat och som ska underlätta för dig att skapa din nya diet, samt generella tips och råd.

Om du inom några veckor skulle vilja genomföra ett mer omfattande test är det möjligt att uppgradera till ImuPro300 med samma blodprov.

ImuPro300 testar 270 födoämnen och tillsatser och är marknadens mest omfattande test. Här ingår även de 180 födoämnena från ImuPro100 och ImuPro200.

Förutom de vanliga formerna av kött, fisk, grönsaker, frukt, spannmål och mjölk samt alternativ till dem, finner du i detta test även regionspecifika födoämnen. Dessutom analyseras ett stort antal kryddor, förtjocknings- och konserveringsmedel samt drycker såsom te, kaffe och vin. Utöver detta undersöks också förekomst av IgG-antikroppar mot jästsvampen candida albicans vilken kan vara en orsak till födoämnesintolerans.

Förutom själva sammanställningen över mätresultaten får du tre olika kompendium:

 • en detaljerad beskrivning av ditt testresultat
 • en omfattande patienthandbok som innehåller fakta, goda råd samt även en beskrivning över samtliga födoämnen som ingår i testet
 • en personlig receptsamling som är baserad på ditt resultat och som ska underlätta för dig att skapa din nya diet

Citat hämtat från “Läkemedelsboken” av Läkemedelsverket 

  "IgG bundet till lösligt antigen bildar immun­komplex som aktiverar komplement. Deponering av immunkomplex i vävnad ger inflammation och kan ge vävnadsskada."

 

Tarmfloreanalys

Stool Flora Scan

Stool Flora Scan och Stool Flora Scan+ är våra mest avancerade analyser av tarm och tarmflora. Båda testen är till för att vidare utreda symptom och problem som har sitt ursprung i tarmarna. Exempelvis vid problem med födoämnesintoleranser, som orsakas eller förstärkas av skador eller störningar på tarmslemhinnan, kan det vara lämpligt att genomföra en fördjupad analys. Med stool flora scan analyseras följande i tarmarna:

 • bakterier
 • svampar
 • parasiter
 • ph
 • matsmältning

Testet görs genom ett avföringsprov som analyseras. Provtagningen är mycket enkel och kan lätt utföras i hemmet av dig själv.

 

Stool Flora Scan Plus (SFS+)

Utöver det som ingår i SFS analyseras bland annat tarmpermeabilitet (genomsläpplighet), inflammatoriska och immunologiska parametrar och bukspottkörtelenzym. Följande parametrar läggs till i SFS+:

 • Pancreas elastas
 • IgA i sekret
 • Calprotectin
 • alfa-1-antitrypsin
 • Hemoglobin /Haptoglobin

Testet görs genom ett avföringsprov som analyseras. Provtagningen är mycket enkel och kan lätt utföras i hemmet av dig själv.

 

Mykologi

Avföringsanalys, utredning överväxt av svampar i tarmen

Parasitologi – analys av oönskade parasiter i magen
I samband med att vi reser allt mer blir även parasitinfektioner vanligare. Med parasitologi analyseras förekomst av ett flertal parasiter i tarmarna.

Parasitologi

Avföringsanalys. I samband med att vi reser allt mer blir även parasitinfektioner vanligare. Med parasitologi analyseras förekomst av ett flertal parasiter i tarmarna.

 

 

Histaminintolerans

 

Att man mår dåligt efter att ha ätit en viss typ av mat eller dryck behöver inte alltid ha en allergisk orsak.

Det kan även bero på att kroppen inte klarar av att bryta ner histamin, en biogen amin.

Vad är Histaminintolerans?
Histamin är ett naturligt ämne, en biogen amin, som spelar en viktig roll vid alla allergiska reaktioner och som medverkar i immunsystemet och hjälper kroppen att försvarar sig mot främmande ämnen. Histaminintolerans uppstår när kroppen inte längre tolererar livsmedel som innehåller stora mängder histamin, eller när kroppen, på grund av dåligt fungerande eller brist på enzymet Diaminoxidas, DAO, inte kan ta hand om och bryta ner det histamin som intas med föda.

Brist på DAO-enzymet kan vara medfödd eller förvärvad. Hos patienter med ovanligt låg aktivitet av DAO kan det bero på en hämning av enzymet. Denna hämning är ofta orsakad av intag av medicin såsom; smärtstillande preparat, läkemedel mot astma, slemlösande medel, blodtryckssänkande medicin eller antibiotika.

Vilka är symptomen?

 • Migrän, huvudvärk 
 • Yrsel, blodtrycksfall 
 • Magsmärtor, kramper 
 • Diarré omväxlande med normala faser 
 • Förstoppning 
 • Uppkördhet, gasbildning i magen 
 • Hudutslag, eksem, nässelutslag 
 • Rinnande näsa och/eller ögon efter måltid

Livsmedel som innehåller Histamin
Histamin kan förekomma i höga nivåer i till exempel rött vin, ost, salami, surmjölksprodukter och i viss fisk och fiskeriprodukter som tonfisk, makrill, sardiner och fiskolja.

Det finns betydande skillnader mellan dessa produkter, främst på grund av behandling, lagring och färskhet. Grundregeln är att ju längre ett livsmedel lagras eller mognar, desto högre histamininnehåll.

Förutom livsmedel som är rika på histamin, finns det livsmedel som i sig inte innehåller stora mängder histamin, men som stimulerar ämnen som påverkar frisättningen av histamin. Det gäller bland annat; choklad/kakao, tomater, jordgubbar, citrusfrukter, ananas, papaja och mango.


Hur går testet till?
Genom analys av ett blodprov mäter man aktiviteten hos det DAO som finns i blodet och utvärderar graden av histaminintolerans.
 

Levande Blodanalys

Mörfältsmikroskopering är en snabb, enkel och pålitlig analys av blodets tillstånd och ger dig och din terapeut mycket värdefull information.
 
 

Metallallergi  

MELISA®

MELISA-test används på många platser världen över av både tandläkare och läkare för att fastställa eventuella överkänsligheter mot tandfyllningar (som amalgam) eller implantat i kroppen (som inopererade metallskruvar/plattor). Testerna kan även användas för andra områden. Vi exponeras för metaller i olika hög grad på olika sätt. För en del människor innebär arbetsplatsen en risk och för somliga kanske livsstilen gör att man utsätts för något man egentligen är överkänslig mot.  
 

Lyme/Borrelia och CO-infektioner 

Vi testar fästingburna och andra samtidiga infektioner, bland annat: Borrelia, Ehrlichia, Bartonella, TWAR, Mycoplasma, Toxoplasma, Yersinia, Rickettsia, Coxsackie och Epstein-Barr samt andra herpestyper (HSV, CMV, VZV, HHV). Detta görs i samarbete med ArminLabs.   

 

Skolmedicinska analyser

I samarbete med

Karolinska Universitetslaboratoriet och Unilabs

Klinisk kemi, Klinisk immunologi/transfusionsmedicin, Klinisk mikrobiologi

 

Grundstatus

Blodprov – med 21 olika värden för bl.a. lever, njurar, blodfetter, CRP och andra skolmedicinska analyser. 

 

Hårmineralanalys

Vad exakt är då en Hårmineralanalys? Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp. I de flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa mineraler som finns i kroppsvävnaden. Resultatet från en hårmineralanalys ger en klar bild av din invärtes miljö. Med hjälp av denna information kan en stor mängd av metabolismens (omsättningen i kroppen) olika händelser tydas. Inte bara kan din näringsmässiga status överblickas, utan du kan också lära dig mycket mer om hur pass effektivt din kropp arbetar.

Vi klipper ditt hår på ett par ställen inne vid skalpen och skickar detta till Trace Elements Inc, ett laboratiorium i USA med lång erfarenhet av hårmineralanalyser. Resultatet från deras analys, blir en personlig rapport till dig, som vi hjälper dig att gå igenom.